Pretensiooni esitamine

Pretensiooni esitamise õigus 

 

 • Toote nõuetele mittevastavuse korral on õigus pretensiooni esitada kaks aastat arvates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldame, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu selgitab välja Pesapuu Sisustuskeskus (edaspidi Pesapuu).
   

 • Ootamatu defekti ilmnemisel palun saata kiri e-posti aadressile info@pesapuu.ee järgneva infoga:

  - nimi ja kontaktandmed;

  - kaebuse esitamise kuupäev;

  - kauba või teenuse puudus (toote ilmnenud defekt);

  - esitatav nõue;

  - viidata tuleb tehingu sooritamist või garantii tõendavale dokumendile või lisada dokumendi koopia;

  - võimalusel lisada fotod.

 • Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem, kui kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotad õiguse nõuda Pesapuult tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

 • Peale pretensiooni esitamist vastab Pesapuu kaebusele kirjaliku vastuse 2 tööpäeva jooksul.

 • Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, pakub Pesapuu toote või detaili parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote või detaili asendamist.

 • Kui toodet on võimalik parandada, siis asendamist nõuda ei ole võimalik kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid.

 • Raha tagastamist on võimalik nõuda ainult sellisel juhul kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.

 • Pesapuu ei vastuta:
  1. Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest;
  2. Defekti eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral (sh. sahtlisiinid).
 
 
14-päevane taganemisõigus ei kehti lepingule, mille esemeks on (VÕS § 53 lg 4):
 
1) teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui ettevõtjapoolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab ettevõtjapoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse;
2) sellise asja üleandmine, teenuse osutamine või muu soorituse tegemine, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul, sh. lepingutele, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberitega;
3) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;
4) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
5) sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
6) sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
7) asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse.

Külastage ka meie kaupluseid!

Tallinnas - Pärnu mnt. 139C   tel. 58 866 488             Tartus - Tehase 16   tel. 58 553 531